1. Regulamin określa warunki, które obowiązują podczas rezerwacji i wynajmu domu wakacyjnego. Dokonując rezerwacji akceptujesz niniejszy regulamin.
 2. Potwierdzenie rezerwacji następuje w momencie wpłaty 30% ceny pobytu. Na wpłatę czekamy do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 3. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 4. Przedwczesny wyjazd nie uwzględnia zwrotu kosztów za niewykorzystany czas.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny przyjazdu i wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domu.
 6. Dom nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji, a także przekazywany czy udostępniany osobom trzecim.
 7. Po odebraniu kluczy osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za wszystkie przedmioty, które są wyposażeniem domu.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia prosimy o natychmiastowe zgłaszanie obsłudze domu. Rekompensata finansowa za naprawę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. Rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 11. Przebywanie zwierząt na terenie domu wakacyjnego nie jest dozwolone.
 12. Miejsca parkingowe przy domu są niestrzeżone, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domu, czystości i porządku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym obsługę.
 14. Na terenie domu obowiązuje zakaz palenia ognisk. Osoba wynajmująca, korzystająca z grilla lub paleniska zobowiązana jest do ich pozostawienia w stanie czystości. Wypalony żar i popiół należy wyrzucić do specjalnie przydzielonego pojemnika metalowego).
 15. W domu wakacyjnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domu bez zwrotów kosztów za pobyt.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
ŁEBA NOWĘCIN