POLITIKA

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE / ADATVÉDELMI IRÁNYELV

A személyes adatokat a foglalási folyamat végrehajtása, a Szabályzat vagy az érvényes jogszabályok esetleges megsértésének tisztázása, valamint az esetleges reklamációk kezelése érdekében dolgozzuk fel.

Foglalási folyamat

A foglalásokat az "Keresés" vagy "Foglalás" gomb alatti hivatkozáson keresztül lehet elvégezni, amely a https://panel.hotres.pl oldalra vezet. Ez az online foglalási rendszer egy külső vállalkozás, a HOTRES Sp. z o.o. által üzemeltetett, a székhelye: ul. Osiedle Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra, KRS: 0000947675, NIP: 6112816201, képviseli: Roman Korczyński.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok kezelője, a foglalási folyamat során szerzett adatok tekintetében, az érvényes jogszabályok értelmében, Artur Wolański, aki a Artur Wolański FU „Wolański” gazdasági tevékenységet folytat, székhelye: ul. Sosnowa 9, 84-352 Charbrowo, bejegyzett a Gazdasági Tevékenységek Központi Nyilvántartásában (CEiDG), NIP: 253-005-07-22, Regon 221501082, e-mail cím: kontakt@sea2.pl, tel. (+48) 601 340 295.

A személyes adatokat feldolgozó alany a Hotres.pl online foglalási rendszer, amely a HOTRES Sp. z o.o.-hoz tartozik, a székhelye: ul. Osiedle Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra, KRS: 0000947675, NIP: 6112816201, képviseli: Roman Korczyński.

Személyes adatok

A foglalási / értékesítési folyamat céljából a Vendég személyes adatait gyűjtik be. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban szükséges a foglalási folyamat végrehajtásához.

A Vendég jogosult az általa megadott személyes adatok tartalmának megismerésére, azok helyesbítésére, törlésére, valamint a kezelésük korlátozására.

Ez a hozzájárulás visszavonható a kontakt@sea2.pl e-mail címre küldött megfelelő üzenettel.

Adminisztrátor kötelezettségei

Az Adminisztrátor biztosítja, hogy a Vendég személyes adatait ne adják át harmadik személyeknek, és ebben a tekintetben megteszi a szükséges intézkedéseket, és biztosítja tudását és tapasztalatát annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson.

Az Adminisztrátor jogosult a személyes adatokat az erre jogosult szervezetek (Alfeldolgozók) részére hozzáférhetővé tenni, valamint az érvényes jogszabályok által előírt esetekben. Különösen vonatkozik ez olyan szervezetekre, mint a: online fizetéseket végző rendszerek.

Az Adminisztrátor köteles megőrizni a bizalmas információkat, amelyeket a foglalási folyamat végrehajtása érdekében szerzett. Vállalt kötelezettsége határozatlan időre szól. A weboldal felhasználóinak személyes adatait nem továbbítják az Európai Unión kívüli területre.

Hotres.pl kötelezettségei

A Hotres.pl, a Vendég személyes adatainak feldolgozója, biztosítja a megfelelő technikai és szervezési intézkedések, valamint a személyes adatok feldolgozására szolgáló megbízható szerverek és rendszerek bevezetését.

A Hotres.pl kijelenti, hogy az személyes adatokat feldolgozó informatikai rendszerek megfelelnek az érvényes jogszabályok követelményeinek, különösen a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközökről és informatikai rendszerekről szóló, 2004. április 29-i belügyminiszteri rendeletnek megfelelően.

A Hotres.pl alvállalkozói és alkalmazottai megfelelő jogosultsággal rendelkeznek a személyes adatok feldolgozására a foglalási folyamat végrehajtása érdekében, amire az Adminisztrátor és a Vendég is beleegyezik.

Az RODO által előírt követelményeknek megfelelően a személyes adatok tárolása során a legmagasabb biztonságot kell biztosítani. A Hotres.pl köteles:

- a személyes adatok transzferének titkosítására és anonimizálására - a személyes adatok feldolgozására szolgáló rendszerek és szolgáltatások bizalmas, integritását, hozzáférhetőségét és ellenálló képességét biztosító rendszerek és szolgáltatások biztosítására - a személyes adatok gyors helyreállításának képességének biztosítására - a személyes adatok biztonságát biztosító technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, mérésére és értékelésére.

Záró rendelkezések

Az Adminisztrátor jogosult bármikor módosításokat végrehajtani a Szabályzat rendelkezéseiben, saját belátása szerint. Különösen jogosult a Szabályzat rendelkezéseinek módosítására:

- a Szabályzatot az abszolút érvényben lévő jogszabályokhoz vagy a Szabályzat tartalmát érintő jogszabályok módosításaihoz való igazítás szükségessége esetén - a Szabályzatot az abszolút érvényben lévő jogszabályokhoz vagy a Szabályzat tartalmát érintő jogszabályok módosításaihoz való igazítás szükségessége esetén - a Hotres.pl funkcionalitásának bővítése vagy megváltoztatása esetén.