REGULAMIN

Regulamin określa warunki, które obowiązują podczas rezerwacji i wynajmu domu wakacyjnego.

 1. Rezerwację można zrealizować przez system rezerwacyjny dostępny na stronie (Hotres), drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata przez zamawiającego zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji, w terminie do 2 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony terminem rezerwacji i wygasa w dniu opuszczenia obiektu przez klienta.
 4. Dla oferty bezzwrotnej, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach możemy ustalić inne godziny na życzenie klienta, jeżeli nasz kalendarz wynajmu na to pozwoli.
 6. Dom nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji, a także przekazywany czy udostępniany osobom trzecim.
 7. Po odebraniu kluczy osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za wszystkie przedmioty, które są wyposażeniem domu.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia prosimy o natychmiastowe zgłaszanie obsłudze domu. Rekompensata finansowa za naprawę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. Za rzeczy pozostawione w domku, właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem drzwi w momencie opuszczania domku.
 11. Przebywanie zwierząt na terenie domu wakacyjnego nie jest dozwolone.
 12. Miejsca parkingowe przy domu są niestrzeżone, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domu, czystości i porządku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym obsługi.
 14. Osoba wynajmująca, korzystająca z grilla lub paleniska zobowiązana jest do ich pozostawienia w stanie czystości. Wypalony żar i popiół należy wyrzucić do specjalnie przydzielonego pojemnika metalowego. Palenisko może być użytkowane tylko w miejscu wyznaczonym. W przypadku konieczności uzupełnienia drewna do ogniska, prosimy o kontakt z jednodniowym wyprzedzeniem.
 15. W domu wakacyjnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domu bez zwrotów kosztów za pobyt.
 17. Reklamacje można składać na adres siedziby firmy lub na adres kontakt@sea2.pl
  Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.